ПРЕПОРЪКИ

За избор на стерлизатор на брашно  определяща е производителността в тона на час.

Ако се стерлизира потока преди пакетираща машина за отворени торби тов

е около 6,5 до 8 т/ч.

За пакетиране  по един килограм не е нужно повече от 1,2т/ч.

За избор на барабанна сушилна  трябва да се предвиди загубата на влага. Така ако искаме

1 т/ч. продукт към пресите ( за пелети) на входа  на сушилната имаме 3т/ч. суров материал.