Стерилизатор за брашно

Стрелизиране на брашно преди пакетаж

В практиката се налага стерилизиране на брашната преди пакетажм като така се увеличава срока  на съхранение, преди брашното да се използва от крайния потребител. Машините които се използват за тази цел са различни, но сега се налагат механичните стерилизатори. Те обработват брашната с голяма периферна скорост и убиват всички форми на вредителите попаднали в продуктите. Начин на работа
  1. За стерилизиране на брашно преди пакетаж в опаковки по 1кг 2кг 5кг 25кг 50кг: стерилизацията се извършва от стерилизатор, разтоварен циклон и шлюзов затвор. Тази схема за стерилизация е класическа и за предпочитане.
  2. За стерилизиране на брашно преди експедиция с брашновоз: При този тип стерилизиране, стерилизатора работи над бункер, като обработеното брашно се разтоварва директно в бункера и не се използва циклон. Схемата е подходяща за обработка на големи количества продукт за кратко време.
В ASKON – Zaykov ltd насърчаваме запитвания и поръчки на опаковъчни машини за различни продукти, произведени за малки и неудобни места в производствените линии на клиента.   [Modula id=”4″]